+38 (04744) 3-24-45
Меню
Остання редакція: 14 червня 2024

Туризм і рекреація


Спеціальність «Туризм і рекреація» є захопливою та перспективною галуззю, яка надає студентам унікальні можливості для розвитку в сфері подорожей, відпочинку та розваг.

 

Спеціальність «Туризм і рекреація» має численні професійні переваги, що сприяють успішній кар'єрі у туристично-рекреаційній індустрії, а саме:

-     розвиває творче мислення та здатність до інноваційної діяльності у сфері туризму і рекреації;

-     формує знання про туристичний ринок та вчить аналізувати потреби споживачів туристичного продукту. Обізнаність з даного питання дає змогу розробляти та просувати на ринку інноваційні туристичні продукти та рекреаційні послуги;

-     сприяє розвитку навичок управління туристичними підприємствами та рекреаційними об'єктами,  зокрема: вивченню принципів та методів управління туристично-рекреаційною діяльністю, розробці стратегії маркетингу та продажу туристичних послуг, організації роботи з партнерами та постачальниками;

-     надає змогу розвивати власну креативність у впровадженні інноваційних форм туризму та рекреації, зокрема у сфері екологічного, пригодницького та культурного туризму; 

-     сприяє оволодінню навичками організації туристичних подорожей та рекреаційної діяльності, екскурсій та розважальних заходів, створення неповторних туристичних програм та подій;

-     надає змогу вивчати особливості роботи глобальних туристичних ринків та онлайн-платформ для ведення бізнесу у сфері обслуговування;

-     формує знання з використання комп'ютерних систем бронювання, електронної комерції та маркетингу в інтернеті;

-     розвиває уміння аналізувати потреби та вимоги сучасного туриста.

 

Фахівці спеціальності «Туризм і рекреація» підготовлені до здійснення таких основних видів економічної діяльності:

-     визначення форм, видів, напрямів та спеціалізації туристично-рекреаційної діяльності;

-     розробка та економічне обґрунтування туристичного проекту чи продукту;

-     аналіз діяльності, планування, прогнозування та розробка перспективних напрямів розвитку туристичного підприємства;

-     організація розробки, реалізації та маркетингу туристичного продукту;

-     організація партнерських відносин та зовнішньоекономічної діяльності туристичного підприємства;

-     участь в організації наукових досліджень, їх проведенні і впровадженні одержаних результатів;

-     навчання персоналу у сфері гостинності.

 

Випускники спеціальності 242 Туризм і рекреація  можуть обіймати посади:

-     менеджер (управитель) з туризму;

-     туризмознавець;

-     інструктор-методист з туризму;

-     консультант з подорожей та організатор подорожей;

-     інспектор з туризму.

 

Відео