+38 (04744) 3-24-45
Меню
Остання редакція: 18 жовтня 2019

Готельно-ресторанна справа

Одна з найперспективніших спеціальностей на сучасному етапі розвитку економіки.


Фахівці готуються для організаційно-управлінської, господарської, комерційної, інвестиційної та науково-дослідної діяльності у сфері ресторанного господарства, готельного господарства та виставкової діяльності.

Випускники за спеціальністю «Готельно-ресторанна справа» працюють на посадах: директор готелю, виставкового центру, ресторану, турфірми чи туристичного комплексу, адміністратор служби прийому та розміщення у готелі, головний адміністратор та метрдотель в ресторані, ресторатор, керівник малого підприємства в сфері готельного і ресторанного бізнесу тощо.

Базова вища освіта з нормативним  терміном навчання  чотири роки з спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» передбачає отримання кваліфікації  Бакалавр з готельно-ресторанної справи, Фахівець із готельної (ресторанної) справи з узагальненим об’єктом Надання послуг, пов’язаних з діяльністю закладів готельного та ресторанного  господарства.

Професійна діяльність фахівця із готельної і ресторанної справи на первинних посадах полягає в:

 • організації діяльності щодо надання основних видів послуг у сфері готельно-ресторанного бізнесу;
 • організації виробництва і обслуговування у закладах ресторанного господарства;
 •  організації процесу виробництва і надання готельних послуг;
 •  організації надання бізнес-послуг для туристів, анімаційних послуг;
 • забезпеченні належного рівня якості продукції та послуг у закладах
 • готельно-ресторанного бізнесу;
 • забезпеченні охорони праці та техніки безпеки;
 • вивченні маркетингової діяльності та комплексу маркетингових заходів впливу на ринок і конкурентну позицію підприємства у сфері готельно-ресторанного бізнесу;
 • опануванні чинної законодавчо-нормативної бази з питань функціонування підприємств, що надають готельні та ресторанні послуги;
 • плануванні та проектуванні закладів готельного і ресторанного бізнесу;
 • проектуванні технологічного процесу виробництва продукції у закладах ресторанного господарства та вдосконаленні технологічних операцій;
 • розробленні короткострокових і середньострокових планів діяльності підприємств (закладів) готельного та ресторанного господарств, плануванні потреби у ресурсах (матеріальних, фінансових, трудових);
 • володінні практичними навичками роботи з комп'ютерною технікою та у сфері інформаційних технологій;
 • застосуванні інноваційних інформаційних технологій у роботі підприємств;
 • досконалому володінні сучасною діловою українською та іноземними мовами професійного спрямування.


Професійні назви видів діяльності, які здатний виконувати фахівець із готельної і ресторанної справи:

 • Фахівець з готельного обслуговування
 • Фахівець з організації дозвілля
 • Фахівець із спеціалізованого обслуговування
 • Фахівець із гостинності в місцях розміщення (готелі, туристичні комплекси та ін.)
 • Фахівець із готельної справи
 • Фахівець із ресторанної справи


Випускники університету спеціальності «Готельно-ресторанна справа» можуть працювати на посадах:

 • Директора (заступника директора) готелю чи ресторану;
 • Ресторатора;
 • Менеджера у готельному чи ресторанному господарстві;
 • Фахівця санаторно-курортної справи;
 • Керівника підприємства, установи, організації у сфері відпочинку, культури і спорту;
 • Начальника відділу з маркетингу та комерції у готельно-ресторанному бізнесі;
 • Інспектора з контролю якості продукції;
 • Керівника з реалізації та організації споживання товарів, продукції ресторанного господарства та послуг;
 • Спеціаліста матеріально-технічного забезпечення (економіст зі збуту, начальник відділу збуту);
 • Менеджера в санаторно-курортному господарстві;
 • Фахівця із гостинності в місцях розміщення (готелі, туристичні комплекси та ін.);
 • Фахівець з управління проектами та програмами;
 • Фахівця-аналітика з дослідження товарного ринку;
 • Фахівця з організації дозвілля, організатор туристичної та готельної діяльності;
 • Наукового співробітника чи викладача у навчальному закладі.