+38 (04744) 3-24-45
Меню
Остання редакція: 18 жовтня 2019

Менеджмент (освітня програма "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності")

Фахівці з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності працюють у зовнішньоекономічних відділах банків, страхових компаній, інвестиційних фондів та органів державної влади; підприємствах і установах, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність; у міжнародних організаціях тощо.


Первинною посадою для фахівців даного профілю є економіст, який виконує всі управлінські функції зовнішньоекономічної діяльності організацій. 

Випускники напряму мають необхідний рівень знань з іноземної мови для професійного спілкування і здатні здійснювати стратегічне управління організацією при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД); планування та прогнозування діяльності суб'єкта ЗЕД; управління якістю та конкурентоспроможністю вітчизняної продукції на світовому ринку; здійснення комерційної діяльності на міжнародних ринках; валютно-фінансове управління ЗЕД; навчання підлеглих у галузі ЗЕД.


Випускники спеціальності є конкурентоспроможними на ринку праці України, вільно володіють іноземними мовами, що дає їм можливість працевлаштовуватися у відомих вітчизняних та іноземних компаніях. Характерною особливістю роботи менеджера ЗЕД є можливість закордонних відряджень, що надає можливість працівнику постійно підвищувати свій професійний рівень та знайомитись з новими технологіями ведення бізнесу.

Випускник даного профілю може обіймати посади: інспектора митниці, інспектора з експорту чи імпорту, менеджера з персоналу, експерта із зовнішньоекономічних питань, менеджера із зовнішньоекономічних зв'язків, менеджер з постачання і збуту, фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку, агент з передачі вантажу на прикордонній станції тощо.


Спеціалісти даного профілю, які отримали досвід роботи за спеціальністю протягом 2-3 років, мають можливості для стрімкого кар’єрного росту, брати участь у конкурсі на вакантні посади ТОР-менеджерів у провідних компаніях, претендувати на високий рівень заробітної плати.