+38 (04744) 3-24-45
Меню
Остання редакція: 06 жовтня 2020

СПІВЧУВАЄМО, СУМУЄМО, ПАМЯТАЄМО

СПІВЧУВАЄМО, СУМУЄМО, ПАМЯТАЄМО

Україна завжди славилася талановитими, порядними та працьовитими людьми, які живуть і працюють заради її процвітання, на перше місце ставлячи загальнодержавні справи та віддано служачи своєму народові. Одним із кращих представників нашої нації, безперечно, був професор, Заслужений економіст України Бурик Анатолій Федорович.

Він народився 14 жовтня 1939 року в с. Орадівка Христинівського району Київської області (нині Черкаська). В 1954 р. закінчив 7 класів Орадівської семирічної школи, в 1957 р. – 10 класів Ягубецької середньої школи, в 1963 році – агрономічний факультет Уманського сільськогосподарського інституту (нині Уманський національний університет садівництва).

У тому ж році був направлений на роботу в радгосп «13-річчя Жовтня» Лисянського району Черкаської області, де працював на посадах економіста з оплати праці, завідувача відділку, головного економіста та заступника директора радгоспу. До його авторитетної думки прислухалося керівництво, адже шанували не лише за його роботу, а й за те, що Анатолій Федорович – інтелігентна, порядна та розумна людина. У 1974 році він поступив до аспірантури Всесоюзного науково-дослідного інституту економіки сільського господарства, а у 1975 р. успішно захистив кандидатську дисертацію на тему «Удосконалення планування і матеріального стимулювання в умовах повного госпрозрахунку» під керівництвом професора Г. К. Русакова.

Після захисту дисертації починає працювати асистентом кафедри організації сільськогосподарських підприємств Уманського сільськогосподарського інституту. За сумлінну та наполегливу науково-педагогічну роботу у 1978 р. Бурику А. Ф. присвоєно вчене звання доцента, а в 1991 р. – професора. Майже 40 років (з 1978 р.) він очолював випускову для майбутніх менеджерів-економістів кафедру організації виробництва та агробізнесу (нині – менеджменту).

Багатогранна наукова діяльність Анатолія Федоровича знайшла відображення у 390 наукових та навчально-методичних працях, з яких 26 рекомендацій виробництву, 9 навчальних посібників та 7 монографій, які широко використовуються у практиці господарств України, Росії, Казахстану, Молдови та в навчальному процесі закладів вищої освіти для підготовки фахівців аграрного сектору економіки.

Під його керівництвом підготовлено 10 кандидатів економічних наук, більше 400 спеціалістів і магістрів та десятки переможців Всеукраїнських і внутрівузівських конкурсів та олімпіад. За роки трудової діяльності А. Ф. Бурик сформував власну наукову школу, представники якої продовжують готувати висококваліфікованих фахівців як у нашому, так і в інших закладах вищої освіти України.

За значні успіхи у виробничій, педагогічній і науковій діяльності Бурик А.Ф. нагороджений орденом «Знак Пошани» та багатьма медалями, срібною медаллю ВДНГ СРСР. В 2004 р. Указом Президента України йому присвоєно почесне звання «Заслужений економіст України», а в квітні 2012 року Вченою радою університету – почесне звання «Заслужений професор Уманського НУС».

Найвищі людські закони записані у кожного в серці. І одним із найголовніших є вірність обраній справі, своїй країні, своїй родині, любові до рідної землі, всі ці якості були притаманні Анатолію Федоровичу. Він користується повагою не лише в університеті, а й є шанованою людиною серед земляків. Ми не в змозі змінити обставини, лише просимо Всевишнього дати сил рідним перенести біль втрати, а душу покійного прийняти в Царство Небесне. Поділяємо біль та горе рідних. Вічна і світла пам’ять про Анатолія Федоровича назавжди лишиться у наших серцях. Нехай земля йому буде пухом, а добрий і світлий спомин про Анатолія Федоровича Бурика назавжди залишиться у серцях рідних, колег, студентів та усіх тих, хто його знав, любив і шанував.

 

Колектив факультету менеджменту.