+38 (04744) 3-24-45
Меню

Вернюк Наталія Олександрівна

Вернюк Наталія Олександрівна Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Посада: декан
Контактний телефон: (04744) 3-24-45
Email: mdekanat@i.ua

 

Працює в університеті з вересня 2002 року на кафедрі організації і агробізнесу (після реорганізації - менеджменту). За час роботи обіймала посади асистента, старшого викладача, а з 2006 року - доцента кафедри. З вересня 2004 року по червень 2011 року - заступник декана факультету менеджменту з навчально-методичної роботи, а з 2011 року - декан факультету менеджменту.

У 2004 році під науковим керівництвом кандидата економічних наук, професора, заслуженого економіста України Бурика А.Ф. захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.07.02 – «Економіка сільського господарства і АПК» на тему «Формування і функціонування регіонального ринку цукру». У 2006 році присвоєно вчене звання доцента.

На кафедрі менеджменту викладає дисципліни:

-         Операційний менеджмент

-         Планування діяльності підприємства

Є автором понад 70 публікацій, з них понад 50 наукового та характеру, співавтор 3 монографій та 2 навчальних посібників з грифом МОН України. Під її керівництвом захищено понад 35 магістерських, дипломних і бакалаврських робіт.

Сфера наукових інтересів: операційне управління, стратегічне управління продовольче забезпечення, диверсифікація діяльності, конкурентоспроможність продукції та підприємства.

Освіта

У 1999 році закінчила Уманську державну аграрну академію, отримала кваліфікацію менеджера-економіста за спеціальністю «Менеджмент організацій».

 Підвищення кваліфікації

У 2009 році пройшла підвищення кваліфікації в ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана» з курсу «Методика викладання професійно орієнтованих дисциплін за спеціальністю «Менеджмент організацій». У 2016 р. проходила підвищення кваліфікації в ННІ післядипломної освіти Національного університету біоресурсів і природокористування України з курсу «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності».

Наукова та професійна активність

Основні публікації:

Навчальний посібник

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Навчальний посібник/ Н.О. Вернюк, Л.В. Клименко, І.М. Новак. – Умань: Видавець «Сочинський», 2012. – 322 с.  (Гриф МОН).

  1. Вернюк Н.О. Особливості формування стратегії управління маркетинговою діяльністю підприємств на ринку цукру /Н.О. Вернюк // Вісник Білоцерківського НАУ / Зб. наук. праць. Вип. 76. – Б.-Церква. – 2013. – С. 42-49.

  2. Вернюк Н.О. Організаційно-економічні засади управління ефективністю виробництва продукції сільськогосподарськими підприємствами: Збірник наукових праць «Економіка та управління АПК» №1 (111) 2014 Білоцерківського НАУ / Під заг.редакцією д.е.н., проф. А.С. Даниленка. Б-Церква, 2014. – С. 118-124.

  3. N.A. Petrenko, N.O. Verniuk, L.A. Kustrich Peculiarities of managing project and investment risks. / British Journal of Science, Education and Culture. – № 1(7). – January-June, 2015. VOLUME III. London University Press, London- 2015. – Р. 226-234.

  4. V.M. Kepko, N.O. Verniuk Socio-psychological characteristics of taking management decisions. / British Journal of Science, Education and Culture. – № 1(7). – January-June, 2015. VOLUME III. London University Press, London- 2015. – Р. 145-153.

  5. Вернюк Н.О. Формування системи маркетингового менеджменту підприємствами АПК в умовах розвитку міжнародного бізнесу // Н.Я. Пітель, Н.О. Вернюк // Науковий вісник Одеського національного економічного університету. – Науки: економіка, політологія, історія. – 2015. – № 11 (231). – 248-252 с.

Науково-дослідна робота

Організаційно-економічні механізми розвитку системи продовольчого забезпечення: теорія, методологія, практика

Конференції

1. Всеукраїнська науково-практична конференція «Менеджмент XXI століття: проблеми і перспективи», (м. Умань, Уманський НУС, 2011-2015 рр.).

2. Міжнародна наукова конференція «Україна − Болгарія – Європейський Союз: сучасний стан і перспективи», (м. Варна –м. Херсон, Економічний університет, Херсонський національний технічний університет, 5 вересня 2015 р.).

3. Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічні пріоритети розвитку аграрного сектору України в умовах невизначеності та ризику», (м. Біла Церква, 2-3 червня 2015 р.).

Керівництво науковою роботою студентів

1. Удосконалення управління операційною діяльністю підприємства.

2. Формування стратегії підвищення конкурентоспроможності підприємства.

3. Удосконалення управління конкурентоспроможністю продукції підприємства.