+38 (04744) 3-24-45
Меню
Остання редакція: 18 жовтня 2019

Публічне управління та адміністрування


 Факультет менеджменту здійснює підготовку студентів за новою освітньою програмою «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

Мета програми – підготовка високопрофесійних фахівців, здатних застосовувати сучасні підходи та методи до управління у сфері публічного адміністрування, в тому числі прийняття рішень з використанням інструментарію сучасного менеджменту.


Підготовка здійснюється за денною та заочною формами навчання освітніх ступенів:

  • БАКАЛАВР
  • МАГІСТР

 Публічне управління та адміністрування забезпечує ефективне функціонування системи органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, фізичних осіб та інших суб’єктів громадянського суспільства з метою реалізації державної політики в найрізноманітніших сферах суспільного життя.

В процесі навчання студенти набувають навички щодо організації та планування діяльності органів публічного адміністрування, оцінювання та прогнозування економічного і соціального розвитку території, громади, міста, регіону; виявлення резервів підвищення ефективності їх функціонування; проектування, модернізації управління, впровадження новітніх державно-управлінських технологій; підготовки та прийняття управлінських рішень; налагодження ефективної комунікації у публічно-приватній сфері.


Вибір освітньої програми «Публічне управління та адміністрування» відкриває можливості реалізувати свій потенціал та працювати в органах державної влади та місцевого самоврядування (керівники апарату центральних органів державної влади та їх заступники, державні службовці місцевих органів влади); на підприємствах, в організаціях та установах (керівники публічних компаній та їх заступники, фахівці у сфері управління проектами та програмами, менеджери у консалтинговій, аграрній, соціальній та інших сферах); науково-освітніх установах.